C  U  C  A   d. o. o.

O Nama

Cuca d.o.o. iz Kragujevca postoji od 1992. godine.

Bavi se proizvodnjom elemenata za lovački patron.

Od elemenata izrađuje:

  • čepove sa i bez kontejnera i
  • pokrivku za lovački patron, u oba kalibra.

Pored proizvodnje, bavi se i trgovinom:

  • lovačke opreme,
  • oružja i
  • lovačke municije.

Stručni kadar sačinjavaju:

  • Direktor i
  • 8 zaposlenih lica različitog profila.


VESTI

Očekujemo vesti


TENDERI

Cuca d.o.o. iz Kragujevca je zainteresovana za nabavku:

  • lovačkog oružja (sačmara i karabina),
  • sportskog oružja (pištolja i revolvera) i
  • lovačke municije.

 Srdačno Vas pozdravlja Vaša CUCA.